Cựu HS

Cựu HS Lê Xuân Nguyên – Trao học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập tốt năm học 2017-2018