Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CTH01 01/09/2020 Báo cáo, Văn bản chi bộ, Tài liệu học chính trị hè 2020
02-chuan HT,PHT,GV 06/05/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Phiếu đánh giá chuẩn HT, PHT, GV và CC, VC (Mới)