Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14/05/2024 14/05/2024 Pháp chế, THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH LĨNH VỰC NỘI VỤ
01/10/2020 01/10/2020 Pháp chế, Triển khai các văn bản QPPL
Luat moi 22/09/2020 Pháp chế, Một số Luật mới, sửa đổi
11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Pháp chế, Qui chế công khai, Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
01/04/pbpl 02/04/2020 Pháp chế, Phổ biến các văn bản pháp luật
TL 07/10/2019 Pháp chế, Thể lệ cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2019
CT 02/10/2019 Pháp chế, Chỉ thị 10-TT
Luật 02/10/2019 Pháp chế, Luật mới
02/10/2019 Pháp chế, Qui định GVG
VBPL 02/10/2019 Pháp chế, Các văn bản pháp luật
HD_ST 11/12/2018 Pháp chế, Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo