Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
37/2020/TT-BGDĐT 05/10/2020 Thông tư, Quy đinh về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử, cổng thông tin điện tử
TT 32/2020 15/09/2020 Thông tư, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên