Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/09 11/09/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng
01-tn 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Văn bản mã tỉnh, huyện năm 2020
02-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Mã xã ĐBKK
03-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Hướng dẫn thi TN THPT 2020
04-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Quy chế thi ĐH, CĐ
05-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Hướng dẫn viết hồ sơ
06-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non