Một số hình ảnh Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ – CĐ và hoạt động thể dục, thể thao chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Lượt xem: