Nguyễn Đình Dũng
 • Nguyễn Đình Dũng
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0905318124
 • dinhdung.pdp@gmail.com
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982002838
 • nguyenhanheakar@gmail.com
Nguyễn Thế Lộc
 • Nguyễn Thế Lộc
 • Ban Giám Hiệu
 • Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng
 • 0986676644
 • nthloc146@gmail.com