Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 11/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 19/05/2020
Loại văn bản Pháp chế, Qui chế công khai,
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Xem văn bản Xem Online
Tải về