Một số hình ảnh về Lễ tuyên dương và khen thưởng CB, GV, NV đạt thành tích cao trong các Kỳ thi

Lượt xem: