Nguyễn Đình Dũng
 • Nguyễn Đình Dũng
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0905318124
 • dinhdung.pdp@gmail.com
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982002838
 • nguyenhanheakar@gmail.com
Lê Ngọc Chương
 • Lê Ngọc Chương
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó bí thư chi bộ, CTCĐ
 • 0984693329
Nguyễn Thế Lộc
 • Nguyễn Thế Lộc
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng
 • 0986676644
 • nthloc146@gmail.com
Nguyễn Trọng Hưởng
 • Nguyễn Trọng Hưởng
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên, Tổ trưởng
 • 0987828684
Nguyễn Thiết Lưu
 • Nguyễn Thiết Lưu
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên, PBT Đoàn trường
 • 0973969556
Trần Doãn Bình
 • Trần Doãn Bình
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 076521521
 • totheducpdp@gmail.com
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ phó
Hoàng Trung Tiến
 • Hoàng Trung Tiến
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 0976935957
Phan Thị Thảo
 • Phan Thị Thảo
 • Chi Bộ Đảng
 • CT CTĐ
Phạm Quang Thiện
 • Phạm Quang Thiện
 • Chi Bộ Đảng
Nguyễn Thị Tuyết Lan
 • Nguyễn Thị Tuyết Lan
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 0364010240
Đặn thị Nhung
 • Đặn thị Nhung
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ phó
 • 0906841212
Phan Thanh Sơn
 • Phan Thanh Sơn
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 0936941035
Nguyễn Đình Tứ
 • Nguyễn Đình Tứ
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 0982789828
Nguyễn Phong
 • Nguyễn Phong
 • Chi Bộ Đảng
Nguyễn Văn Đồng
 • Nguyễn Văn Đồng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0905892882
Đặng Sỹ Danh
 • Đặng Sỹ Danh
 • Chi Bộ Đảng
 • Thạc sỹ
Đỗ Thị Hồng
 • Đỗ Thị Hồng
 • Chi Bộ Đảng
 • UV BCH CĐ, Tổ trưởng tổ Văn Phòng
 • 0914869719
Nguyễn Đình Khánh
 • Nguyễn Đình Khánh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0978854895
 • nguyendinhkhanhgdqp@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó CTCĐ
Ngô Thị Hoài Vân
 • Ngô Thị Hoài Vân
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
Nguyễn Thị Thương
 • Nguyễn Thị Thương
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • thuongnguyen2481987@gmail.com
Hoàng Thị Kiều Trang
 • Hoàng Thị Kiều Trang
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 0963060387
 • Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Nguyễn Ngọc Thuân
 • Nguyễn Ngọc Thuân
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 09777777195
Nguyễn Thị Tâm
 • Nguyễn Thị Tâm
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
Nguyễn Thị Bình
 • Nguyễn Thị Bình
 • Chi Bộ Đảng
 • Nhân viên
H Dam Ađrơng
 • H Dam Ađrơng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
Trần Thị Phượng
 • Trần Thị Phượng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
Nguyễn Thị Triều
 • Nguyễn Thị Triều
 • Chi Bộ Đảng
 • Nhân viên
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
 • Nguyễn Thị Mỹ Duyên
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • Giáo viên tổ Sinh-CN
Phan Thị Hoài Phương
 • Phan Thị Hoài Phương
 • Chi Bộ Đảng
 • Nhân viên
Nguyễn Thị Vân Oanh
 • Nguyễn Thị Vân Oanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0987717300
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
Nguyễn Thị Mai
 • Nguyễn Thị Mai
 • Chi Bộ Đảng
 • Nhân viên thiết bị
 • 0916049719